Cirkev a zmysel

Prvé základy náboženstva vznikali ešte v dobách keď sa človek spoznával s prvými nástrojmi, už vtedy sa ľudia začali pýtať odkiaľ sú veci naokolo, prečo prší, prečo sa noc strieda s dňom a čo sa stane po smrti. Títo ľudia si začali vymýšľať príbehy v ktorých sa objavovali nadprirodzené postavy a tak boli vytvorené mýty. Mýty sa stali hlavným obrazom počiatku a ľudia ich začali slepo nasledovať, vytvorili si bohov ktorý im pomáhali prekonávať každodenné nezodpovedateľné otázky, a tak vznikli prvé náboženstva. Náboženstva sa stali mocné vďaka svojej priazni ľahkého, prostého, ľudu a začali sa miešať do politiky a určovať beh štátov, sila náboženstva je dnes vidieť v politike viacerých štátov. Dnes najsilnejšie náboženstvo, kresťanstvo, vzniklo v prvých storočiach nášho letopočtu z judaizmu. Oficiálne bolo akceptované rímskou mocou v 4 storočí. Filozofovia ktorý sa postarali o presadenie kresťanstva sa nazývali apologéti, boli to horlivci ktorý obhajovali myšlienku kresťanskej tolerancie na najvyšších miestach, ale človek ktorý sa najviac presadil na vzniku kresťanstva bol Augustinus Aurelius (ak nepočítame dnešnú superstar J.K) - filozof zobrazovaný dnes ako svätý človek a neuveriteľný dobrák.

Podľa záznamov bol vlastne prvý kresťanský inkvizítor v histórii. Veď i jeho prezývka kladivo pohanov už dosť vystihuje. Kresťanstvo vzniklo ako viera v lásku blížnemu ako viera ktorá káže akceptovať všetkých ľudí ako viera ktorá zakazuje ubližovať.

Žiaľ bohu, dnes už všetci vieme že obraz kresťanskej a hlavne katolíckej viery nie je tak krásny ako nám ho veľa veriacich opisuje. Príkladom môže byť obrovské kvantum záznamov o vraždení, mučení a prenasledovaní ľudí zo strany katolíckej cirkvi. V španielsku boli za účelom presvedčovania ľudu postavené mučiarne kde sa mali neveriaci zázračným prútikom zmeniť na veriacich. V týchto mučiarňach sa odohrávali také zverstvá aké by človek nevidel ani v hororoch, namotávanie na koleso, španielske čižmy, nalievanie horúceho kovu do úst, trhanie časti tela kliešťami, pálenie a mnoho, mnoho iného. Ak si rozumný človek položí otázku "prečo?" sotva pochopí, je to totiž iracionálne.. predstavme si dogmatického katolíka ktorý rozpráva o láske a milovaní, o vykúpení a iných cnostiach človekovi ktorého práve mučia.. Ak chceš milovať ako my ostatných, musíme ta mučením prinútiť veriť?!? Kto je väčšie zlo? Ten inkvizítor v mene boha a milujúceho Ježiša mučiaci ľudí? Alebo obeť - neveriaci? Staň sa kresťan, roznášaj lásku, alebo zomri v nekonečných mukách, pretože nie si kresťan a nevyznávaš vieru lásky a pochopenia.... Veď cirkev má od stredoveku štatút neomylnosti, tak prečo by sa za tieto zverstvá mala ospravedlňovať.

Katolícka cirkev ma na svedomí toľko nechutných zverstiev ako nič iné. Počas druhej svetovej vojny posielala talianska, ale dokonca i slovenská cirkev deti do Hitler Jungen. Na konci vojny sa talianska cirkev starala o prepravu nazzis do exilu. Vďaka talianskej cirkvi sa napríklad nikdy nechytili ľudia ako Mengele.

V minulosti upaľovanie takzvaných bosoriek, surové vraždenie neveriacich, vraždenie ľudí iného vyznania bolo v stredoveku, dobe temna, na každodennom poriadku. Práve v stredoveku mala cirkev najväčšiu moc čo sa dá i poznať ako stredovek prebiehal. Cirkev nechala upaľovať vedcov za to, že sa snažili podať obraz o našom živote i keď dnes môžeme vidieť ako sa farári, cirkevný hodnostári, mníšky s kľudným svedomím užívajú výdobytky vedy, používajú telefóny, počítače, autá atď, bol by som zvedavý v čom by sa vozili ak by kresťanstvo nezažilo v novoveku najväčší úpadok. Dnes sú ale fakty prehliadané a cirkev ako zneužitie masy v prospech politickej moci i naďalej slúži ľudom z ktorých väčšina nepozná pravú stranu mince. Totiž je jednoduchšie padnúť do kolien a cely deň sa modliť ako si sadnúť otvoriť knihu a občas sa nad súvislosťami i zamyslieť.

Jeden pápež raz prehlásil že kresťanstvo je najviac utláčané náboženstvo na svete, myslím že niektoré myšlienky by si ľudia mali vážne viackrát premyslieť kým ich vyslovia.
Na Slovensku si môžeme dnes všimnúť ako nám cirkev opäť vnúka ich dogmy, je tu problém interupcií, sú tu poplatky ktoré musíme všetci platiť Vatikánu či už ste veriaci alebo nie, dokonca sa snažili pozatvárať na nedeľu obchody a prinútiť ísť ľudí do kostola, taktiež sú tu prípady zneužívania viery napríklad sa v jednom kostole pred poslednými voľbami snažil farár prehovoriť ľudí koho majú voliť, čo je absolútne nedôstojné. Fascinuje ma hlavne tá ich nevinnosť a ich sladké reči, no keď si predstavím farára ako mi hovorí o láske a potom si prečítam článok v novinách o farároch pedofiloch je mi na vracanie. Farár, ktorý dokáže zneužiť vyše 130 deti, to už je asi pravý kresťan - katolík.

Lásku akú nás stáročia učili títo poslovia kristovho učenia, ukázala svoju tvár. Krásne slova striedajúce tvrdú realitu, klamstvá a odpustky to je história pre ktorú Ježiš zomrel? Môj osobný názor je, že ak Ježiš kázal všetko to "krásne" čo je v Biblii, nikdy by neprišiel na tento svet za nás zomrieť, pretože svojou smrťou sem doniesol obrovské zlo ktoré následne vzniklo... a to zlo je pre mňa cirkev.

                                                                                                                  Focl